Εταιρίες στο χώρο του merchandising  και της προώθησης πωλήσεων άρχισαν να εμφανίζονται στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η Scope ξεκίνησε το 1991 παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων με τα γραφεία της να βρίσκονται στην περιοχή Φιλοπάππου, στην Αθήνα. Ο τότε μέτοχος Μάκης Ρούμπος συνεχίζει μέχρι και σήμερα την συνεργασία του με την Scope σαν Σύμβουλος Διοίκησης.