Ξεκίνησε η συνεργασία με την Panafon (Vodafone-Panafon)  με κύριο αντικείμενο το merchandising. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.