Η Scope ξεκινά τη συνεργασία με την Douwe Egberts Van Nelle. Σημαντικότερο προϊόν ο καπνός Drum.