Αρχίσαμε να παρέχουμε εξοπλισμό merchandising αλλά και merchandising βιτρινών στα καταστήματα των πελατών μας.