Ίδρυση τοπικών γραφείων σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.