Οι Γιώργος Χαλκάς και Δημήτρης Χαλκάς (με παρουσία στην εταιρία από το 1996) γίνονται μέτοχοι.