Τα κεντρικά μας γραφεία μεταφέρονται σε ιδιόκτητο κτήριο στην πλατεία Αττικής, στην Αθήνα.