Η Eurobank Ergasias γίνεται ο πρώτος μας πελάτης στο τραπεζικό merchandising. Αναλαμβάνουμε το μισό δίκτυο καταστημάτων της. Η συνεργασία με την Eurobank Ergasias συνεχίζεται ακόμα.