• Κεντρικά γραφεία στην περιοχή της πλατείας Αττικής στην Αθήνα

   Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων από την είσοδο του σταθμού Metro Αττικής                  γεγονός που διευκολύνει τις μεταβάσεις από και προς το γραφείο

  • Κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο
  • Στον Ασπρόπυργο χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις logistics της εταιρίας  Δελατόλας Express Cargo. Εκεί αποθηκεύουμε όλο το διαφημιστικό και προωθητικό υλικό των πελατών μας. Επίσης εκεί είναι εγκατεστημένος και ο αποθηκάριος της Scope. Στις εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου μέσω του δικτύου μεταφορών της εταιρείας Δελατόλας Express Cargo αποστέλλουμε υλικό σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφόρων projects merchandising και προώθησης πωλήσεων.
  • Εξειδικευμένη εφαρμογή tablet στο Retail Merchandising Field Force
  • Εξειδικευμένη εφαρμογή tablet στο Inventory Management
  • Quality Management System σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2008