Υπαίθρια

Η Scope, σε στενή συνεργασία με media shop, εκτελεί υπαίθριες καμπάνιες. Η ποιότητα της κάθε υπαίθριας καμπάνιας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διαφοροποιούμαστε από τους ανταγωνιστές μας διότι από την αρχή επισκεπτόμαστε όλες τις διαθέσιμες θέσεις, κάνουμε την επιλογή, διαπραγματευόμαστε το κόστος και ασκούμε στενό έλεγχο των επιλεγμένων θέσεων σε όλη την διάρκεια της καμπάνιας.

Έντυπη

Η έντυπη διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της είτε σαν κομμάτι ευρύτερης καμπάνιας. Απευθύνεται στο κατάλληλο target group και ενισχύει το awareness και την εικόνα ενός προϊόντος.

Ραδιοφωνική

Όμοια με την έντυπη διαφήμιση έτσι και η ραδιοφωνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της είτε σαν κομμάτι ευρύτερης καμπάνιας.