Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της εταιρίας Δελατόλας Express Cargo για την αποθήκευση και διακίνηση του διαφημιστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή ενεργειών merchandising ή προώθησης πωλήσεων των πελατών της.

Προσφέρει όμως την δυνατότητα εξυπηρέτησης και άλλων πελατών οι οποίοι έχουν ανάγκη υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης οποιουδήποτε προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνόμαστε περισσότερο σε εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα μικρών διαστάσεων που δυσκολεύουν το picking και γι’ αυτό δύσκολα εξυπηρετούνται από εταιρίες logistics.

Η διαχείριση όλου του διαφημιστικού και προωθητικού υλικού της αποθήκης πραγματοποιείται μέσω on line εφαρμογής Inventory Management. Η εφαρμογή αυτή μεταξύ άλλων δίνει και τη δυνατότητα για:

  • On line παρακολούθηση αποθεμάτων, παραλαβών, αποστολών
  • Καταχώρηση φωτογραφίας προϊόντος
  • Cross reporting

Με τη ταυτόχρονη χρήση των εφαρμογών tablet, Retail Merchandising Field Force και Inventory Management επιτυγχάνουμε τη παρακολούθηση όλων των έργων merchandising και sales promotion σε πραγματικό χρόνο (Real Time Management – RTM).