Συνήθως οι πωλητές των καταστημάτων παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς του πελάτη. Κατά συνέπεια οι πελάτες μας θέλουν οι πωλητές των καταστημάτων τους να έχουν πολύ καλή γνώση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η αξιολόγηση του βαθμού της γνώσης των πωλητών για το προϊόν είναι συνήθως αντικείμενο του mystery shopping.

Το mystery shopping , ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, μπορεί ν’ αξιολογεί:

  • Την εικόνα του καταστήματος
  • Την εμφάνιση του προϊόντος
  • Την εμφάνιση του πωλητή
  • Τη στάση του πωλητή και την τήρηση των προδιαγραφών πώλησης