Η Scope μπορεί να σχεδιάσει και να προμηθεύσει τους πελάτες της με εργαλεία χρήσιμα για να ενισχυθεί το awareness και η εικόνα των προϊόντων σε below – the – line δραστηριότητες. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι:

  • Εξοπλισμός προβολής (επιδαπέδια stands, εντυποθήκες, banners)
  • Διάφορα μικρά δωράκια που προσφέρονται στους πιθανούς πελάτες στην διάρκεια προωθητικών δραστηριοτήτων
  • Φυλλάδια για προωθητικές ενέργειες. Τα φυλλάδια πρέπει να αντανακλούν όλη τη λογική marketing που υπάρχει πίσω από ένα προϊόν και να είναι hard selling.