Τελευταία μας έργα

Υπηρεσίες visual merchandising σε Adidas & Reebok multi brand καταστήματα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014.
Δημήτρης Χαλκάς, Promotion Director, Scope Sales Promotion & Merchandising
Ενέργειες merchandising για το ΔΝΤΤ στο δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ. κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2014.
Γιώργος Χαλκάς, Merchandising Director, Scope Sales Promotion & Merchandising

Οι Πελάτες μας