Ένα από τα χαρακτηριστικά της 23ετούς παρουσίας μας είναι η συνεχής μας προσπάθεια για μετάδοση της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών μας στο ανθρώπινο δυναμικό μας.  Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας του.

 Εν τέλει το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που προσδίδει αξία στην εταιρεία μας.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Scope παρακαλούμε όπως κατεβάσετε την αντίστοιχη αίτηση, τη συμπληρώσετε και την αποστείλετε με mail στο info@scope.gr

Merchandiser application

Promoter application