Είμαστε πολλά χρόνια στην αγορά. Έχουμε ασχοληθεί με μία ευρύτατη γκάμα προϊόντων. Έχουμε αντιμετωπίσει και επιλύσει πάρα πολλά πολύπλοκα προβλήματα υλοποίησης.
Κάθε ενέργεια έχει τους δικούς της στόχους. Το προσωπικό της Scope, όλων των βαθμίδων, είναι πάντα ενήμερο του στόχου και του πώς αυτός θα επιτευχθεί.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Κατά την διάρκεια της υλοποίησης κρατάμε τους πελάτες μακριά από την καθημερινή ρουτίνα (εκτός εξαιρετικών καταστάσεων), ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απασχολούνται με το project, ενώ προσπαθούμε να λύνουμε μόνοι μας όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν.
Με τη ταυτόχρονη χρήση των εφαρμογών tablet, Retail Merchandising/Sales Promotion Field Force και Inventory Management επιτυγχάνουμε τη παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των έργων merchandising και προώθησης πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο (Real Time Management – RTM).
Η μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες μας αποδεικνύει το βαθμό εμπιστοσύνης που απολαμβάνουμε από τους πελάτες μας.