Προώθηση Πωλήσεων (Διανομή φυλλαδίων ή δειγμάτων)

Σε αυτή την κατηγορία των υπηρεσιών η ομάδα διανομής δεν σταθμεύει σε ένα σημείο αλλά κινείται και καλύπτει ολόκληρες περιοχές που μπορούν να είναι μία γειτονιά, ένα προάστιο ή μία πόλη.
Σύμφωνα με τους στόχους της ενέργειας και τις οδηγίες του πελάτη οι ομάδες διανομής της Scope διανέμουν ή τοποθετούν φυλλάδια ή/και δείγματα σε:

  • Περαστικούς
  • Μονοκατοικίες και πολυκατοικίες
  • Καταστήματα
  • Επιχειρήσεις
  • Καθαριστήρες αυτοκινήτων

Η προετοιμασία όλων των δρομολογίων γίνεται στο γραφείο από τον Sales Promotion Supervisor πριν την έναρξη της ενέργειας. Οι ομάδες διανομής δεν αποφασίζουν για τα δρομολόγια την ώρα της διανομής αλλά απλώς ακολουθούν τις οδηγίες κίνησης που τους έχουν δοθεί από την προηγούμενη.
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε να περνούμε δεύτερη φορά από τον ίδιο δρόμο όταν μετακινούμαστε , ελαχιστοποιούμε τον χρόνο μετακινήσεων και αυξάνουμε τον αριθμό της ημερήσιας διανομής φυλλαδίων ή δειγμάτων.