Προώθηση Πωλήσεων

Συνήθως αυτού του είδους οι δραστηριότητες διεξάγονται από προωθητική ομάδα που κινείται σε κεντρικά εμπορικά σημεία και προσεγγίζει τους διερχόμενους για να:

  • Πληροφορήσει
  • Δειγματίσει
  • Διανείμει φυλλάδια
  • Διαφημίσει προϊόντα και υπηρεσίες