Στηριζόμενοι στη γνώση μας επί των θεμάτων στρατηγικής διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις συμβουλές μας για οποιοδήποτε κομμάτι του marketing plan ενός προϊόντος.
Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι πελάτες μάς εμπιστεύονται για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση αξιόπιστων προγραμμάτων merchandising και προώθησης πωλήσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των προϊόντων τους.