Τα νησιωτικά συμπλέγματα και τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας καθιστούν τις μετακινήσεις από το ένα μέρος στο άλλο δύσκολες και δαπανηρές.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα έχουμε αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με έναν αριθμό από εταιρίες merchandising και προώθησης πωλήσεων που είναι εγκατεστημένες στην επαρχία.
Η απόφασή μας είναι να περιορίσουμε την συνεργασία μόνο με εξειδικευμένες και έμπειρες εταιρίες οι οποίες έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τα υψηλά επίπεδα ποιότητας της Scope. Μέσα σε αυτή τη λογική έχουμε αποφύγει την διεύρυνση της συνεργασίας και με περισσότερες εταιρίες της επαρχίας διότι πιστεύουμε ότι έτσι θα θέταμε σε αμφισβήτηση τη διατήρηση του επιπέδου ποιότητας που επιθυμούμε να έχουμε.
Η Scope διατηρεί συνεργασίες με τοπικές εταιρίες στις ακόλουθες πόλεις:

  • Θεσσαλονίκη
  • Ξάνθη
  • Κέρκυρα
  • Ιωάννινα
  • Λάρισα
  • Πάτρα
  • Καλαμάτα
  • Άργος
  • Ηράκλειο Κρήτης
  • Ρόδος